Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski zaprasza do zapoznania się z informacjami zawartymi na tej stronie.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

Komornik posiada dostęp do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), OGNIVO oraz do elektronicznego systemu sądowego (e-sąd), który umożliwia egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych oraz istnieje możliwość przesyłania wniosków i innych pism również drogą elektroniczną( w formacie XML).

 

 

 

rachunek bankowy :

 

Bank PEKAO SA I O/Zduńska Wola  32 124033051111000029376397

 

Niniejsza strona ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.